+421 903 908 924   |   info@brainon.org

Osobné stretnutia

v Košiciach, Nitre, Žiline a Banskej Bystrici

v celkovej dotácii min. 120 vyučovacích hodín v 15 stretnutiach

Inteligentný softvér


viac

Osobné stretnutia


viac

On-line webináre


viac

Noviny Novin(k)y


viac