+421 903 908 924   |   info@brainon.org

Noviny Novin(k)y

niekoľkokrát do roka noviny brainON - bio, chem, fyz + novinky z prírodovednej oblasti

celkovo spolu 4 strany

Inteligentný softvér


viac

Osobné stretnutia


viac

On-line webináre


viac

Noviny Novin(k)y


viac