Tomáš Palušák

Kurz brainON na mňa urobil veľký dojem, a to najmä prístupom vyučujúcich, prijemným prostredím pre štúdium, odbornosťou učiva a skvelým výkladom. Čo mi veľmi vyhovovalo bolo spojenie výučby na webe prostredníctvom prednášok, ktoré systém ponúka a osobných stretnutí, kde je daná látka ešte raz vysvetlená a doplnená rozširujúcimi informáciami.
MUDr. Marek Kollár a jeho kolegovia vedia učivo výborne podať, rozprávajú veľmi pútavo a človek si veľa vecí ľahko zapamätá, čo je podľa môjho názoru veľmi užitočné, keď si vezmeme akú širokú škálu vedomostí treba nadobudnúť do prijímacích skúšok. Ďalej mi veľmi pomohli materiály, ktoré sme na kurze dostali, pretože sú zamerané priamo na to, čo sa vyskytuje na prijímačkách.
Na záver každého osobného stretnutia sme mali prichystaný test. Študenti, ktorí sa pripravujú na medicínu určite vedia, že testové otázky sú náročné, mnohé nad rámec stredoškolského učiva, no ak sa vyskytli nejaké nejasnosti, vyučujúci boli vždy ochotní na otázky žiakov odpovedať a problémové úlohy vysvetliť, prípadne objasniť danú látku. Ďalšou výhodou kurzu sú anatomické modely, ktoré sme si mohli zapožičať.
Počas celej mojej prípravy na prijímacie skúšky mi bol systém brainON veľkým pomocníkom. Celkovo hodnotím kurz veľmi pozitívne a všetkým, ktorí premýšľajú o štúdiu na medicíne ho vrelo odporúčam.