+421 903 908 924   |   info@brainon.org

Príbeh brainONu

Prečo a kedy vznikol brainON?

Jedným z dôvodov bol fakt, že nás baví učiť. V neposlednom rade to, že mi lekári v roku 2000 zachránili život. Práve tieto udalosti významne ovplyvnili moje ďalšie smerovanie, a tak som sa rozhodol prihlásiť na 1. LF UK. Po štúdiu som chcel pomôcť študentom s rovnakým snom, a tak som v júni 2013 založil brainON.

 • ON

  jún 2013

  Zakladáme brainON.

  Naše motto je ready 4 study, ktoré sa automaticky dostáva do loga spoločnosti.


 • ON

  september 2013

  Otvárame kurzy v Spišskej Novej Vsi.

  Máme prvé 3D modely ľudského tela.

 • ON

  december 2013

  Vianočná oslava brainONu.

  Bolo to pre nás všetkých veľké prekvapenie.

  Určite to musíme niekedy zopakovať.

 • ON

  jún 2014

  95% úspešnosť prijatých študentov na lekárske fakulty! Dostávame od študentov tortu 🙂

  Záujem o brainON rastie - máme 2x viac študentov ako na začiatku.

 • ON

  júl - november 2016

  Vytvárame novú koncepciu: brainON - Training System. Programujeme vlastný výučbový softvér - obsahuje prednášky a testy.

  Ponúkame 4 balíčky. Otvárame kurz v Košiciach (Hotel Múza).

 • ON

  január 2017

  Rozširujeme zbierku našich modelov. Ich počet rastie na sto.

 • ON

  jún 2017

  Naprogramovali sme množstvo nových prvkov: našu vlastnú diskusiu (TSC - Training System Communication), interaktívne karty a výkladový + jazykový slovník biológie.

 • ON

  júl 2017

  V Košiciach sme dohodli nové priestory - najkrajšia aula v meste (Aston building).

 • ON

  január 2018

  Vylepšujeme našu diskusiu. Má novú funkcionalitu.

  Webináre máme priamo v našom softvére. Všetko na jednom mieste 🙂

 • ON

  september 2018

  Každý študent má vlastnú zložku s nálepkou so svojim menom a visačku (ID), aby sa cítili ako na kongrese 🙂

  Píšeme prvé vlastné tlačené materiály.

 • ON

  jún 2019

  Otvárame kurzy v Košiciach, Nitre, Banskej Bystrici a Žiline.

  Píšeme nové vlastné študijné materiály - Training System Materials.

 • ON

  august 2019

  Ešte pred začiatkom nového ročníka kurzov sme stihli naprogramovať niečo nové.

  Odpočítavadlo pre študentov, aby vedeli, koľko času im ostáva do jednotlivých akcií 🙂 Nastavovať si ich môžu aj sami.

Quo vadis, brainON?
brainON - Training System navrhol a vytvoril Marek Kollár; Copyright © 2016 - 2019 brainON, s.r.o.